วิธีโดเนท PickPéUp

วิธีการโดเนท

PickPeUp
  1. สร้าง Account โดยการกด "สมัครสมาชิกเป็ด" ด้านขวาบน กรอกข้อมูลส่วนตัว ชื่อที่ต้องการให้ปรากฎบนเว็บและที่อยู่จัดส่งของที่ระลึกให้เรียบร้อย
  2. เข้าไปที่หน้า "โดเนทและการจัดการ" และโดเนทด้วยการโอนเงินตามจำนวนที่ต้องการ ผ่านช่องทางการโดเนทที่จัดเตรียมไว้
  3. หลังจากโดเนทเสร็จแล้ว ให้บันทึกการโดเนทโดยกดปุ่ม "บันทึกการโดเนท" เพื่อแจ้งยอดโอน กรอกจำนวนเงิน เลือกช่องทางที่ใช้ วัน-เวลาที่โอนเงิน และแนบสลิปการโอนเงิน
    *หากมีปัญหาในการแนบสลิปการโอนเงิน สามารถติดต่อได้ที่ [email protected]
  4. สถานะการโอนของท่านจะเป็น "รอการยืนยัน" โดยสามารถเช็คสถานะการโอนได้ที่หน้า "โดเนทและการจัดการ"
  5. ทีมงานจะยืนยันการโอนภายใน 1-3 วัน และจะแจ้งผ่านทางอีเมล หากได้รับยอดเรียบร้อย สถานะการโอนจะเปลี่ยนเป็น "ยืนยันแล้ว"
  6. รายการโอนทั้งหมดจะถูกบันทึกอยู่ใน Account ของท่าน โดยสามารถเช็คได้ที่หน้า "โดเนทและการจัดการ" ได้ตลอดเวลา

โดเนทกับ PickPéUp พิเศษอย่างไร?

PickPeUp

หลังจากสมัครสมาชิกเป็ดแล้ว ท่านจะได้รับตำแหน่ง "เป็ดก่อไฟ" และได้รับมอบหมายหน้าที่ในการทำภารกิจเพื่อไต่ระดับในแก๊งฝูงเป็ดของบอส ซึ่งตำแหน่งนี้สามารถนำไปขิงผ่านโซเชียลมีเดียงของท่านได้